ELDEN

2010, 2011 & 2012

Regissør: Marit Moum Aune

Musikk og manus: Strømmevold og Reithaug

Lys: Eivind Myhren

Kostyme : Sylvia Denais

Aktører: Steffen Brandt-Hansen, Jo-Bjørner Haugom, Lena-Kristin Ellingsen, John Lockert Rohde,

Mads Bones